Εκκλησία Αγίας Παρασκευής

Η εκκλησία της αγίας Παρασκευής στο χωριό Πενταμόδι

Η εκκλησία της αγίας Παρασκευής στο χωριό Πενταμόδι